พุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบน้ำถั่วเขียวจำนวน 300 แก้ว