รพ.พุทธโสธร ประชุมติดตามการดำเนินงานอาคารที่พักอาศัย