รพ.พุทธโสธร ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา