รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ ข้าวกล่องและอาหารอิสลามกระป๋อง