รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ เครื่องใช้อุปโภค