รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ ถังใส่น้ำ