รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ ขนมปัง และผ้าอนามัย