รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ แอลกอฮอล์ 75%