รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี จ.ฉะเชิงเทรา รับมอบ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ