ร่วมงานกับเรา

  • NEW รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด
  • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาล รายละเอียด
  • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร รายละเอียด
  • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด