ร่วมงานกับเรา

  • NEW รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง รายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด รายละเอียด
  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด
  • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด
  • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รายละเอียด
  • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด
  • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รายละเอียด
  • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
  • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียด