ร่วมงานกับเรา

 • NEW รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
 • NEW บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
 • NEW รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียด
 • NEW รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด
 • รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานเปล รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งต่างๆ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งต่างๆ รายละเอียด
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป รายละเอียด
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม รายละเอียด
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียด