รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฎิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป)

  • รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฎิบัติงานที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป) รายละเอียด