รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวช)

  • รับสมัครบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวช) รายละเอียด

You may also like...