รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไปงานซักฟอก จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด