รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฎิบัติการที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฎิบัติการที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รายละเอียด