รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฎิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)

  • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฎิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) รายละเอียด