รายงานผลการกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจฯ รุ่น Carina และรุ่น Evita XL

รายงานผลการกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจฯ รุ่น Carina และรุ่น Evita XL รายละเอียด