รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์

  • รายงานผลการกำหนดรายละเอียดและกำหนดราคากลางซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด
  • คุณลักษณะเฉพาะ ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียด