ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566