ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานของป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566