ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและไถ่ชีวิตโคกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566