ร่วมพิธีเปิดหอพระ “พระพุทธปชานาถศาสดา” พิธีเปิดอาคารธรรมรักษ์ และพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวช “หอจิตตารมณ์”