ร่าง ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ร่าง  ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา  ด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด