วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 พิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมโรงพยาบาล on 16 Oct , 2018