วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 พิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี