ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ น้ำดื่ม ถุงมือ แป้งฝุ่น และผงซักฟอก