ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ข้าวกล่อง และ น้ำดื่ม