ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ขนมถ้วย และมะม่วงน้ำปลาหวาน