ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ปอเปี๊ยะทอด และน้ำดื่ม