ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน