ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ขนมจีนแกงไก่และน้ำสมุนไพร