ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ รับมอบ ราดหน้า และน้ำสมุนไพร