หลวงพ่อโสธร 2460 เนื้อทองคำ บริจาคเงินให้โรงพยาบาล