หอการค้า จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ บริษัท จอมธนา จำกัด (ไอศกรีม Cremo) มอบไอศกรีม