หอการฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว มอบเสื้อวิ่งวิสาขบูชา