เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดเนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ)

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หมวดเนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ) รายละเอียด