เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภค หมวดอาหารทางสายให้อาหาร นวัตกรรม)

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัสดุเครื่องบริโภค หมวดอาหารทางสายให้อาหาร นวัตกรรม) รายละเอียด