เลขาธิการ (สพฉ.)เข้าตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.พุทธโสธร