แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจพื้นที่ภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร