โรงพยาบาลพุทธโสธรจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ”