โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1480742987788