โรงพยาบาลพุทธโสธรได้รับบริจาคอวัยวะ จากผู้บริจาคชายไทยอายุเพียง 14 ปี มีภาวะสมองตายจากอุบัติเหตุ

1 ชีวิตดับสิ้นไปได้ต่อลมหายใจอีกหลายชีวิต

ทางโรงพยาบาลพุทธโสธรได้รับบริจาคอวัยวะ จากผู้บริจาคชายไทยอายุเพียง 14 ปี มีภาวะสมองตายจากอุบัติเหตุโดยทีมผ่าตัดจากโรงพยาบาลศิริราช ทีมจัดเก็บดวงตาจากสภากาชาดไทย ได้อวัยวะเป็น หัวใจ ตับ ไต ดวงตา นับได้ว่า เป็นรายแรกของโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอขอบคุณผู้บริจาค ทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธร และทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันสร้างบุญกุศลในครั้งนี้

 

 

นายแพทย์สำเริง ไตรติลานันท์ : ขอบคุณเรื่องราว

เรารักแปดริ้ว Welove8riew.com : ขอบคุณภาพและเนื่อหา