โรงพยาบาลพุทธโสธร คณะบริหาร ลงพื้นที่ทบทวนหน้างานการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ