โรงพยาบาลพุทธโสธร คณะผู้บริหารลงพื้นที่ดูแลการให้บริการหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital