โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม “รวมพลัง Big Cleaning Day” และร่วมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ