โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL “Big Cleaning Day”