โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2561