โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่

กิจกรรมโรงพยาบาล on 13 Jun , 2018