โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่