โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้อหินโลก 2562 “ต้อหินรู้ทัน….ป้องกัน….ตาบอด”