โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์ปีใหม่ไทย รดน้ำใสขอพรผู้ใหญ่ สุขใจชาวพุทธโสธร”