โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม “พยาบาลร่วมใจ อาศิรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ