โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล”ปณิธานความดี ทำดีได้ที่ใจเรา”